Základní škola a Mateřská škola Březno


Co Vám nejvíce chybí ve škole. Přímé náměty můžete poslat na adresu školy (ne anonymně)- zs.brezno@tiscali.cz
Více výpočetní techniky a interaktivních tabulí (1659)
Více sportovního vybavení, míčů, švihadel,... (714)
Moderně vypadající učebny. (745)
Nové šatny (635)
Další hry na chodbách (577)
Hezčí prostředí školy (614)
Více názorných pomůcek pro výuku chemie,fyziky, matematiky,.. (590)

Celkem hlasů: 5534


11.10.2019

Organizační opatření ředitele ZŠ a MŠ Březno  V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a dle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, října a 1. listopadu 2019 z organizačních důvodů uděluje ředitel školy volné dny pro žáky školy  Činnost školní družiny zůstane zachována…

Zobrazit celý článek6.třída - Muzeum Most

  1. 11. 2017 jsme v rámci výuky navštívili Oblastní muzeum v Mostě, kde probíhá výstava 68 certifikovaných replik soch v životní velikosti z císařovy terakotové armády. Součástí bylo výukové video a spousta doprovodných informačních tabulí. Žáci vypracovávali výukové listy, které dopadli velmi dobře, a paní průvodkyně nás pochválila.   Nikola Hobrlantová

Ze zpráv samotných žáků:

„Bylo to pozoruhodné, dozvěděla jsem se tu spoustu věcí, vytkla bych jen, že bych ráda viděla zachovaného barevného vojáka.“ zachytila Linda Kontroušová

„Terakotová armáda je z hlíny, dutá. Dřív než ji vykopali, tak byla barevná, že vypadali jako živý člověk. Ale teď je jenom hnědá. Bojovníci měli zbraně.“ Natalie Vondráčková

„Zajímavé byly terakotové sochy, které se dovezly z Číny. Sochy měly životní velikost.“ Adélka Šelová

„Čekala jsem, že tam bude 1 socha v životní velikosti a 5 malých soch.“ Markéta Ciprová

„Výstava byla půvabná a každá socha měla jiný obličej a vybavení.“ Dominik Šarközi

„Líbilo se mi na tom, že jsme tam mohli fotit. A něco si koupit.“ Adéla Krutská

Fotogalerie:

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu