Základní škola a Mateřská škola Březno


Co Vám nejvíce chybí ve škole. Přímé náměty můžete poslat na adresu školy (ne anonymně)- zs.brezno@tiscali.cz
Více výpočetní techniky a interaktivních tabulí (1757)
Více sportovního vybavení, míčů, švihadel,... (773)
Moderně vypadající učebny. (833)
Nové šatny (691)
Další hry na chodbách (629)
Hezčí prostředí školy (670)
Více názorných pomůcek pro výuku chemie,fyziky, matematiky,.. (645)

Celkem hlasů: 5998


09.12.2019

Vážení strávníci, milí rodiče. Od nového roku přejdeme na novější verzi stravovacího systému, s kterým jsme přikoupili i další moduly přinášející podstatné změny. Systém bude zaváděn postupně v prvních dnech v lednu okamžitě po uzávěrce skladu a účetních operací za rok 2019. Jaké změny se týkají Vás? 1/ Již nyní budete dostávat čip v kanceláři školy (např. při platbě stravného), jeho cena j…

Zobrazit celý článekŠkolská rada

Členové školské rady
Počet členů – 3 : Zástupce za zřizovatele: Mgr. Marie Buzková – předseda Zástupce za zákonné zástupce žáků:     Lucie Krutská Zástupce za pedagogy: Mgr. Jana Izavčuková
Školská rada
Školská rada Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon § 167 (1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. (2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích čl

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu