Základní škola a Mateřská škola Březno

Školská rada

Členové školské rady
Počet členů – 3 : Zástupce za zřizovatele: Mgr. Marie Buzková – předseda Zástupce za zákonné zástupce žáků:     Lucie Krutská Zástupce za pedagogy: Mgr. Jana Izavčuková
Školská rada
Školská rada Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon § 167 (1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. (2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích čl

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu