Základní škola a Mateřská škola Březno

Projekt V 22

Příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Březno, okres Chomutov

Název projektu: Společné zlepšování na ZŠ a MŠ Březno

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005946

 Období realizace: 1. 8. 2017 - 31. 7. 2019

 Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 Z finančních prostředků v celkové výši 878. 194,- Kč hradíme následující aktivity:

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA:

 Školní asistent – personální podpora MŠ

 Vzdělávání pedagogických pracovníků – Čtenářská pregramotnost

 Vzdělávání pedagogických pracovníků – Inkluze

 Vzdělávání pedagogických pracovníků - Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (MŠ)

 Vzdělávání pedagogických pracovníků – Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:

 Školní asistent – personální podpora ZŠ

 Vzdělávání pedagogických pracovníků – Čtenářská gramotnost

 Vzdělávání pedagogických pracovníků – Inkluze

 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (ZŠ)

 Čtenářský klub pro žáky ZŠ

 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Fotogalerie:

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu