Základní škola a Mateřská škola Březno


Co Vám nejvíce chybí ve škole. Přímé náměty můžete poslat na adresu školy (ne anonymně)- zs.brezno@tiscali.cz
Více výpočetní techniky a interaktivních tabulí (1787)
Více sportovního vybavení, míčů, švihadel,... (792)
Moderně vypadající učebny. (846)
Nové šatny (701)
Další hry na chodbách (645)
Hezčí prostředí školy (683)
Více názorných pomůcek pro výuku chemie,fyziky, matematiky,.. (662)

Celkem hlasů: 6116


06.04.2020

Vážení rodiče, na základě Opatřeni ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů č.j. MSMT-12639/2020-1 vydaného dne 18. 3. 2020 sděluji tuto informaci: 1. Zápis k povinné školní docházce bude organizován bez osobní přítomnosti dítěte. 2. Žádost o přijetí k povinné školní docházce podá zákonný zástupce a) datovou sch…

Zobrazit celý článek


11.03.2020

Naše škola nabízí od 6.7. - 10.7. 2020 letní příměstský tábor na téma "Pohádkové léto". Cena: 600,- Kč. Přihlašovat se u Mgr. Janošcové - tel:  725 290 937 do 30.4.2020 Program: Kadaň - Cesta Maxipsa Fíka Mirákulum Jezeří Kino Chomutov

Zobrazit celý článek


„Březno – rekonstrukce náměstí a Kaštanové ulice“

 Registrační číslo projektu:                CZ.1.09/2.2.00/86.01385 Realizátor projektu: Obec Březno, Radniční 97, 431 45 Březno

Partneři projektu: Základní škola a Mateřská škola Březno, okres Chomutov

Sdružení rodičů, přátel dětí a školy Březno, o. s.

TJ Sokol Březno

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je rekonstrukce náměstí a ulice Kaštanové v obci Březno. Jedná se o komplexní rekonstrukci vozovek, vybudování nových chodníků, parkovacích ploch, ploch pro odpočinek i ploch se zelení. Bude přemístěn přechod pro chodce a vzniknou nová místa pro přecházení. Projekt předpokládá výměnu všech povrchů stávajících komunikací. Odvodnění vozovek i chodníků bude zajištěno pomocí nově vybudované dešťové kanalizace a rovněž v rámci stavby bude postaveno veřejné osvětlení v této lokalitě. Kabelová vedení zasahující do vozovek či chodníků budou v rámci stavby přeložena, případně uložena do chrániček. Do stavby náměstí jsou zahrnuty i přípojky energií pro ZŠ (kanalizace, voda, vytápění), aby se nemuselo zasahovat do dokončených nových povrchů, až se bude v budoucnu rekonstruovat ZŠ.

 Snahou projektu je vytvořit harmonické a kulturní prostředí, zklidnit dopravu, zvýšit bezpečnost pěších, zlepšit dostupnosti handicapovaným osobám a zkvalitnit život obyvatel obce.

 Obec chce projektem rozšířit a zkvalitnit veřejnou doprovodnou a technickou infrastrukturu a služby v obci, a tak zlepšit fyzický vzhled obce, zlepšit její životní prostředí. Projekt bude mít příznivý vliv i na snížení odlivu obyvatel a také podpoří bydlení především pro mladé rodiny a s tím související plánované vybudování stavebních parcel pro výstavbou rodinných domů.

 Projekt bude sloužit především obyvatelům obce. Můžeme říci, že jde o projekt s veřejně prospěšnými cíli. Projekt je v souladu s územním plánem obce i se schváleným strategickým dokumentem obce s „Místním programem obnovy vesnice“.

 Stavba je jednou z posledních etap celkové rekonstrukce komunikačního systému v obci a zásadním způsobem zlepšuje stav komunikací, zvyšuje bezpečnost provozu na komunikacích a tím zkvalitňuje život obyvatel v obci.

 

 Ve Březně bude nově zrekonstruované náměstí a Kaštanova ulice

Ve Březně bude dne 22. října ve 13. hodin na nově zrekonstruovaném náměstí slavnostně ukončen projekt podpořený z ROP Severozápad. Projekt s názvem „Březno – rekonstrukce náměstí a Kaštanové ulice“ byl podpořen v 67. výzvě Regionálního operačního programu Severozápad. Cílem projektu bylo vytvořit harmonické a kulturní prostředí, zklidnit dopravu, zvýšit bezpečnost pěších, zlepšit dostupnosti handicapovaným osobám a zkvalitnit život obyvatel obce. Předpokládané způsobilé výdaje projektu činí 10,9 miliónů korun a dotace pokryje 85% celkových způsobilých výdajů projektu.

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu