Základní škola a Mateřská škola Březno


Co Vám nejvíce chybí ve škole. Přímé náměty můžete poslat na adresu školy (ne anonymně)- zs.brezno@tiscali.cz
Více výpočetní techniky a interaktivních tabulí (1947)
Více sportovního vybavení, míčů, švihadel,... (860)
Moderně vypadající učebny. (922)
Nové šatny (745)
Další hry na chodbách (697)
Hezčí prostředí školy (724)
Více názorných pomůcek pro výuku chemie,fyziky, matematiky,.. (720)

Celkem hlasů: 6615


11.03.2020

Naše škola nabízí od 6.7. - 10.7. 2020 letní příměstský tábor na téma "Pohádkové léto". Cena: 600,- Kč. Přihlašovat se u Mgr. Janošcové - tel:  725 290 937 do 30.4.2020 Program: Kadaň - Cesta Maxipsa Fíka Mirákulum Jezeří Kino Chomutov

Zobrazit celý článek


09.03.2020

Vážení rodiče a žáci, vzhledem k aktuální epidemiologické situaci šíření nemoci COVID – 19 („koronaviru“) Vás žádám o spolupráci. Pokud jste pobývali nebo budete pobývat na ozdravném pobytu, víkendu či jiném volnu v oblastech zasažených koronavirem, po návratu kontaktujte neprodleně Krajskou hygienickou stanici (popř. obvodního lékaře) a ředitele školy! V žádném případě nechoďte do školy a využij…

Zobrazit celý článek


Služby PPP CV v oblasi prevence

 • Dlouhodobé programy primární prevence pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ – programy jsou zaměřené na osvojování návyků vedoucích ke zdravému životnímu stylu, získávání a formování zdravých postojů k rizikovému chování, prevenci šikany
 • Programy primární prevence zaměřené na vztahy ve třídě pro 1. stupeň ZŠ
 • Programy primární prevence zaměřené na prevenci předčasného zahájení pohlavního života, prevenci pohlavně přenosných chorob pro 7. – 9. třídu ZŠ
 • Preventivní program „Jak se (ne)stát závislákem“ – hra pro náctileté s preventivní tematikou
 • Preventivní program UNPLUGGED
 • Sociometrické šetření
 • Programy včasné intervence pro třídní kolektivy s narušenými vztahy
 • Adaptační programy přímo ve škole
 • Pravidelné pracovní schůzky pro ŠMP ZŠ a SŠ, pro realizátory projektů primární prevence
 • Individuální poradenství ŠMP a pedagogům k podávání projektů MŠMT, KÚ
 • Konzultace k sestavování a realizaci MPP
 • Poradenství v oblasti rizikového chování rodičům a žákům
 • Metodické konzultace pedagogům (rizikové chování, práce se třídou)
 • Zprostředkování kontaktů na organizace z oblasti primární prevence a jejich průběžná aktualizace
 • Doporučování odborné literatury  a internetových odkazů s tematikou rizikového chování
 • Zapůjčení pomůcek pro primární prevenci: brýle simulující opilost, DVD Mezi stěnami a Mezi nimi, brožury o domácím násilí od o.s. ROSA, nově pomůcky pro interaktivní hru “Jak se nestát závislákem” pro proškolené pedagogy, knihy Kyberšikana, Testování drog, Extremismus
 • Vzdělávání pedagogů v oblasti rizikového chování – organizace, lektorování, nabídka vzdělávacích aktivit jiných institucí
 • Vzdělávání rodičů v oblasti rizikového chování
 • Besedy o rizikovém chování na ZŠ, SŠ

 

Starší články

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu