Základní škola a Mateřská škola Březno


Co Vám nejvíce chybí ve škole. Přímé náměty můžete poslat na adresu školy (ne anonymně)- zs.brezno@tiscali.cz
Více výpočetní techniky a interaktivních tabulí (1720)
Více sportovního vybavení, míčů, švihadel,... (750)
Moderně vypadající učebny. (797)
Nové šatny (666)
Další hry na chodbách (604)
Hezčí prostředí školy (644)
Více názorných pomůcek pro výuku chemie,fyziky, matematiky,.. (621)

Celkem hlasů: 5802


09.12.2019

Vážení strávníci, milí rodiče. Od nového roku přejdeme na novější verzi stravovacího systému, s kterým jsme přikoupili i další moduly přinášející podstatné změny. Systém bude zaváděn postupně v prvních dnech v lednu okamžitě po uzávěrce skladu a účetních operací za rok 2019. Jaké změny se týkají Vás? 1/ Již nyní budete dostávat čip v kanceláři školy (např. při platbě stravného), jeho cena j…

Zobrazit celý článekHistorie

1.česká škola

 

 

 

 

 

 

 

 

budova 1. české školy kolem roku 1600 založení školy
1. 9. 1922 v budově německé školy založena jedna třída české školy - jednotřídka
od 13.11. 1922 začala pravidelná česká výuka s panem učitelem Václavem Pacákem
1.10.1927 zřízena druhá třída - dvousměnný provoz
12. 1. 1928 schválen projekt výstavby nové budovy pro českou školu
5. 6. 1928 započata stavba
1. 9. 1928 zřízena česká mateřská škola
8. 9. 1929 slavnostně otevřena nová budova české školy - pravidelné vyučování začalo již 2. 9., zapsáno bylo 67 žáků, do MŠ 21 dětí
řídícím se stal pan Jaroslav Ulč
česká škola existovala až do roku 1938, během světové války byla zrušena, vzhledem k pohraniční poloze se muselo české obyvatelstvo z obce vystěhovat
po roce 1945 otevřena obecná jednotřídní česká škola, panem řídícím se stal Josef Pejša - v prvých dnech pouze se šesti žáky při škole začalo pracovat i Sdružení rodičů a přátel školy
1. 9. 1950 založena měšťanka s jednou třídou a pionýrská organizace
od 1. 9. 1954 podle zákona o jednotné škole byla vytvořena osmiletá střední škola
od 1. 9. 1960 základní devítiletá škola
zřízena školní stravovna, školní dílny, pozemek pro pěstitelské práce
od 70. let 20 st. do školy začali dojíždět žáci ze Chban
v letech 1986-1988 výstavba nové budovy školy
 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu