Základní škola a Mateřská škola Březno


Co Vám nejvíce chybí ve škole. Přímé náměty můžete poslat na adresu školy (ne anonymně)- zs.brezno@tiscali.cz
Více výpočetní techniky a interaktivních tabulí (1763)
Více sportovního vybavení, míčů, švihadel,... (783)
Moderně vypadající učebny. (835)
Nové šatny (693)
Další hry na chodbách (634)
Hezčí prostředí školy (678)
Více názorných pomůcek pro výuku chemie,fyziky, matematiky,.. (652)

Celkem hlasů: 6038


09.12.2019

Vážení strávníci, milí rodiče. Od nového roku přejdeme na novější verzi stravovacího systému, s kterým jsme přikoupili i další moduly přinášející podstatné změny. Systém bude zaváděn postupně v prvních dnech v lednu okamžitě po uzávěrce skladu a účetních operací za rok 2019. Jaké změny se týkají Vás? 1/ Již nyní budete dostávat čip v kanceláři školy (např. při platbě stravného), jeho cena j…

Zobrazit celý článekInformace pro rodiče

Informace o provozu školní družiny ZŠ a MŠ Březno

 Podmínky přijetí žáků do školní družiny:

 • Podle vnitřního řádu školní družiny se zapsaným stává žák, který odevzdá zákonným zástupcem vyplněný a podepsaný zápisní lístek v prvním týdnu měsíce nového školního roku a seznámí se Řádem ŠD
 • O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy
 • V průběhu školního roku již nemůžeme zapsat nového žáka, pokud se řádným odhlášením neuvolní místo po zapsaném žákovi
 • do školní družiny přijímáme přednostně žáky 1.stupně

Provoz školní družiny:

 • 11.30 - 17.00 hod.
 • ranní školní družina je nahrazena Klubem (5.45 - 7.30 hod.)

Stravné:

 • Stravné se platí v kanceláři školy ve dnech a čase určených nebo bankovním převodem - viz. vnitřní pokyn k úhradě stravného
 • Stravenky se odevzdávají vychovatelce, jednotlivě podepsané, v celku, poslední den před následujícím měsícem.

Úplata za ŠD:

 • Je stanovena částka 500 Kč na školní rok
 • Platí se v kanceláři školy

Výbava do ŠD:

 • Podepsaný textilní sáček (taška), tepláky, ručník, tričko na VV
 • 100 Kč. do družinového fondu (zajištění pitného režimu, deníček, apod.)

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu