Základní škola a Mateřská škola Březno


Co Vám nejvíce chybí ve škole. Přímé náměty můžete poslat na adresu školy (ne anonymně)- zs.brezno@tiscali.cz
Více výpočetní techniky a interaktivních tabulí (1653)
Více sportovního vybavení, míčů, švihadel,... (710)
Moderně vypadající učebny. (738)
Nové šatny (632)
Další hry na chodbách (572)
Hezčí prostředí školy (612)
Více názorných pomůcek pro výuku chemie,fyziky, matematiky,.. (582)

Celkem hlasů: 5499


28.06.2019

Slavnostní vyhodnocení sběru papíru se uskutečnilo 27. června 2019. Celkem se nasbíralo 8700 kg této druhotné suroviny. Všichni žáci byli odměněni za své úsilí pěknými cenami. Děkujeme všem, kteří přispěli k úspěšné celoroční akci.             J. Macků      SOUTĚŽ VE SBĚRU PAPÍRU 2018/2019     1.stupeň Kg   1 Burket Sebastián 1450,0 …

Zobrazit celý článekInformace pro rodiče

Informace o provozu školní družiny ZŠ a MŠ Březno ve školním roce 2017/2018

 Podmínky přijetí žáků do školní družiny:

 • Podle vnitřního řádu školní družiny se zapsaným stává žák, který odevzdá zákonným zástupcem vyplněný a podepsaný zápisní lístek v prvním týdnu měsíce nového školního roku a seznámí se Řádem ŠD.
 • Do školní družiny přijímáme žáky 1. -  3. ročníku zaměstnaných rodičů. Při nedostatku zapíšeme i žáky rodičů nezaměstnaných a na rodičovské dovolené.
 • Žáky  4. a 5. ročníku přijímáme do Školního klubu.
 • Školní družinu mohou navštěvovat i nezapsaní žáci a to v případě, že vyčkávají
 • na školní kroužky a akce pořádané školou.
 • V průběhu školního roku již nemůžeme zapsat nového žáka, pokud se řádným odhlášením neuvolní místo po zapsaném žákovi.

Ranní školní družina:

 Ranní školní družina je určena všem dětem ZŠ, bez nutnosti zapsání do odpolední ŠD.

 • Provoz 6:00 – 7:30 hodin.

Stravné:

 • Stravné se platí v kanceláři ředitelny ve dnech a čase určených nebo na účet školy.
 • Stravenky se odevzdávají vychovatelce, jednotlivě podepsané, v celku, poslední den před následujícím měsícem.Úplata za ŠD:
 •  
 • Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je stanovena částka 50 Kč za měsíc.
 • Platí se v kanceláři školy 500 Kč na celý školní rok nebo v září 250 Kč za 1. pololetí  
 •  
 • a v lednu 250Kč za 2. pololetí.

Výbava do ŠD:

 • Podepsaný textilní sáček (taška), tepláky, ručník, tričko na VV.

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu