Základní škola a Mateřská škola Březno


Co Vám nejvíce chybí ve škole. Přímé náměty můžete poslat na adresu školy (ne anonymně)- zs.brezno@tiscali.cz
Více výpočetní techniky a interaktivních tabulí (1786)
Více sportovního vybavení, míčů, švihadel,... (791)
Moderně vypadající učebny. (845)
Nové šatny (701)
Další hry na chodbách (645)
Hezčí prostředí školy (683)
Více názorných pomůcek pro výuku chemie,fyziky, matematiky,.. (661)

Celkem hlasů: 6112


03.04.2020

Vážení rodiče, na základě Opatřeni ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů č.j. MSMT-12639/2020-1 vydaného dne 18. 3. 2020 sděluji tuto informaci: 1. Zápis k povinné školní docházce bude organizován bez osobní přítomnosti dítěte. 2. Žádost o přijetí k povinné školní docházce podá zákonný zástupce a) datovou sch…

Zobrazit celý článek


11.03.2020

Naše škola nabízí od 6.7. - 10.7. 2020 letní příměstský tábor na téma "Pohádkové léto". Cena: 600,- Kč. Přihlašovat se u Mgr. Janošcové - tel:  725 290 937 do 30.4.2020 Program: Kadaň - Cesta Maxipsa Fíka Mirákulum Jezeří Kino Chomutov

Zobrazit celý článek


Informace pro rodiče

Informace o provozu školní družiny ZŠ a MŠ Březno

 Podmínky přijetí žáků do školní družiny:

 • Podle vnitřního řádu školní družiny se zapsaným stává žák, který odevzdá zákonným zástupcem vyplněný a podepsaný zápisní lístek v prvním týdnu měsíce nového školního roku a seznámí se Řádem ŠD
 • O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy
 • V průběhu školního roku již nemůžeme zapsat nového žáka, pokud se řádným odhlášením neuvolní místo po zapsaném žákovi
 • do školní družiny přijímáme přednostně žáky 1.stupně

Provoz školní družiny:

 • 11.30 - 17.00 hod.
 • ranní školní družina je nahrazena Klubem (5.45 - 7.30 hod.)

Stravné:

 • Stravné se platí v kanceláři školy ve dnech a čase určených nebo bankovním převodem - viz. vnitřní pokyn k úhradě stravného
 • Stravenky se odevzdávají vychovatelce, jednotlivě podepsané, v celku, poslední den před následujícím měsícem.

Úplata za ŠD:

 • Je stanovena částka 500 Kč na školní rok
 • Platí se v kanceláři školy

Výbava do ŠD:

 • Podepsaný textilní sáček (taška), tepláky, ručník, tričko na VV
 • 100 Kč. do družinového fondu (zajištění pitného režimu, deníček, apod.)

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu