Základní škola a Mateřská škola Březno


Co Vám nejvíce chybí ve škole. Přímé náměty můžete poslat na adresu školy (ne anonymně)- zs.brezno@tiscali.cz
Více výpočetní techniky a interaktivních tabulí (1813)
Více sportovního vybavení, míčů, švihadel,... (810)
Moderně vypadající učebny. (866)
Nové šatny (709)
Další hry na chodbách (654)
Hezčí prostředí školy (690)
Více názorných pomůcek pro výuku chemie,fyziky, matematiky,.. (678)

Celkem hlasů: 6220


25.05.2020

Rozhodnutí ředitele Základní školy a Mateřské školy Březno, okres Chomutov o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2020/ 2021                        Přijati jsou :                        Reg. číslo : 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16                        Nepřijati jsou:                        Reg. číslo : 1, 4, 9, 14, 17 Mgr. Michal Vlach

Zobrazit celý článekZápis do 1.třídy

23.04.2020 22:59

Vážení rodiče,

na základě Opatřeni ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů č.j. MSMT-12639/2020-1 vydaného dne 18. 3. 2020 sděluji tuto informaci:

1. Zápis k povinné školní docházce bude organizován bez osobní přítomnosti dítěte.

2. Žádost o přijetí k povinné školní docházce podá zákonný zástupce

a) datovou schránkou – upxsvmx

b) e-mailem s el. podpisem – reditel@zsmsbrezno.cz

c) poštou - ZŠ a MŠ Březno, Švermova 367, 431 45 Březno

d) hodit do poštovní schránky na škole

 3. Termín pro podání žádosti je 1. 4. 2020 – 30. 4. 2020.

 4. Termín zápisu je 30. 4. 2020 a v potaz budu brány všechny podané žádosti v určeném časovém rozmezí.

 5. Při zápisu je postupováno dle Kritérií k přijímání k povinné školní docházce.

 6. Zákonný zástupce, který žádá o odklad povinné školní docházky, zašle příslušnou žádost doplněnou o povinné přílohy, tj. vyjádření školského poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře (dětský lékař).

 7. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn dne 4.5. 2020 na webových stránkách školy a vyvěšen v ZŠ a MŠ.

 8. Žádost k povinné školní docházce a žádost o odklad je možné také vyzvednout v Infocentru Březno - PO - ČT 9 - 11 hod.

V Březně 31.3.2020             Mgr. Michal Vlach – ředitel školy

online vyplnění elektronického zápisového lístku:

 https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zsbrezno/KWE015_PrihlaskaZS.aspx

Tento zápisní list nenahrazuje žádost o přijetí.

Zápisový lístek můžete také vyplnit na informativní schůzce, která se uskuteční dodatečně dle situace. Na této schůzce předložíte rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče, abychom mohli ověřit Vámi zadané údaje.

ke stažení:
žádost k přijetí k povinné školní docházce
žádost o odklad povinné školní docházky
zápisní list

Starší články

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu