Základní škola a Mateřská škola Březno

Mladý ekonom

18.04.2017 07:12

Mladý ekonom Ústeckého kraje 2017

Dne 5. dubna 2017 proběhl na pracovišti Obchodní Akademie v Chomutově nultý ročník místního kola Mladý ekonom Chomutovska 2017. Soutěž vyhlásila Fakulta sociálně ekonomická univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem a Asociace obchodních akademií České republiky. Do soutěže se přihlásilo i družstvo naší školy složené ze žáků deváté třídy: Adély Chlubnové, Báry Gossové a Lukáše Darvaše.                                                                                     Soutěž probíhala ve dvou disciplínách, v první byli žáci prozkoušeni vědomostním testem, který byl připraven v elektronickém vzdělávacím systému Moodle. Obsahoval 20 otázek týkajících se finanční gramotnosti. Otázky se týkaly například témat peníze, hospodaření, banky a jejich služby. Soutěžící měli na odpovědi 30 minut.

Ve druhé části měl postupně každý tým 20 minut na přípravu společného tématu, který pak během deseti minut prezentoval před tříčlennou porotou. Vítězem nultého ročníku soutěže Mladý ekonom Ústeckého kraje 2017 se stala ZŠ Chomutov, Hornická ulice. Naše družstvo skončilo na 7. místě. Děkuji Adéle, Báře i Lukášovi za vzornou reprezentaci školy.

 

Mgr. Pavel Nobst

Starší články

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu